Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

ÚMVP III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken, a diverzifikáció ösztönzése

A hazai vidékfejlesztési célok megvalósulásához az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) mintegy 262 milliárd forinttal járul hozzá a 2007-2013 közötti időszakban. A fejlesztési elképzelések egy részének kivitelezése során alapvető fontossággal bír a LEADER-megközelítés, ami a települési önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek együttműködését, a részvételükkel megalakult helyi közösségek által stratégiába foglalt, alulról jövő kezdeményezések megvalósítását jelenti. Az ÚMVP IV. tengelyén túl (LEADER program) a III. tengely támogatásai közül egyesek végrehajtása is a LEADER-megközelítés alapján történik.

A LEADER program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le, az ÚMVP Irányító Hatósága (ÚMVP IH) 96 helyi közösség előzetes elismerési kérelmét hagyta jóvá, amelyek később helyi akciócsoportokká (HACS) váltak. Így az ország teljes vidéki területe lefedésre került, ezáltal 3021 település és több mint 12 ezer szervezet került közvetlenül bevonásra a vidék, ÚMVP forrásai által történő, megújítási folyamatába. Ekkor alakult meg a Völgy Vidék HACS is, amely 17 szomszédos település szervezeteit fogja össze Fejér megye északi részén (Völgy Vidék Közösség).

A támogatott fejlesztések megvalósításának sorvezetőjeként szolgál a helyi közösségek által, a térségek egyedi adottságai alapján összeállított helyi vidékfejlesztési stratégia (HVS), de a megfogalmazott stratégiák végrehajtásában is döntő szerepük van a helyi közösségeknek, főként a támogatandó projektek kiválasztásában, értékelésében, ellenőrzésében. A Völgy Vidék Közösség vidékfejlesztési elképzeléseit az alulról jövő javaslatok, tervek alapján az egységes központi metódus szerint felépített Völgy Vidék Helyi Vidékfejlesztési Stratégia fogja össze (Völgy Vidék HVS). A közösségek számára az ÚMVP IH – az elérhető források felosztásával – jogszabályban határozta meg, mekkora támogatási keretre tervezzenek, melyet térségük legfontosabb fejlesztési céljainak ismeretében oszthattak fel. A Völgy Vidék Közösség 2013-ig mintegy 4,13 millió eurót tud mozgosítani fejlesztési céljai elérése érdekében.

A helyi közösségek 2008. végén, 2009. elején hivatalosan bejegyzett jogi személyiséggé váltak (esetünkben: Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület), majd az ÚMVP IH és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az ÚMVP végrehajtása érdekében számos feladatot közvetlenül a hatáskörükbe utalt. Ezek közül a legfontosabb az általuk kialakított HVS megvalósítása: a közösség a támogatást igénylőket az előkészítés során információkkal segíti, majd a HVS-be illeszkedő támogatási kérelmeket ösztönzi. Ezt követően a projekt gazdája nyújtja be formanyomtatványon a megfelelő jogcímrendelet szerinti ÚMVP III. tengelyes támogatási kérelmét. A helyi közösségek delegált feladatellátás keretében és meghatározott eljárásrendek szerint részt vehetnek az ellenőrzési, értékelési és döntési folyamatokban az MVH felügyeletével. A kérelmező újabb támogatási kérelem benyújtására kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően válik jogosulttá.

Az ÚMVP III. tengelyes fejlesztési, támogatási jogcímek a következők (link a mai napon hatályos jogcímrendeletekhez): falumegújítás és -fejlesztés, mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, vidéki örökség megőrzése.

Forrás: www.umvp.eu alapján