Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Új tag felvétele

Legyen tagja a Völgy Vidék Közösségnek...

...ha részt kíván venni és érdekelt a Völgy Vidéken élők életminőségének javításában...

...ha elő kívánja segíteni a Völgy Vidék gazdaságának és foglalkoztatásának növelését...

...ha ösztönözni szeretné a helyi civil szervezeteket, az alulról jövő kezdeményezéseket, a társadalmi-gazdasági szférák közti összefogást...

...ha többet szeretne tenni lakókörnyezetéért és segíteni szeretné a Völgy Vidék felemelkedését...

...ha szívén viseli a Völgy Vidék örökségének, épített, természeti, környezeti, kulturális, népi, nemzetiségi, művészeti és egyéb értékeinek sorsát...

...ha támogatni szeretné a Völgy Vidék turizmusának fellendítését...

...ha érdeklik a Völgy Vidéken megvalósuló fejlesztések és a térségi, helyi rendezvények, programok...

...ha első kézből szeretne informálódni, tájékozódni a Darányi Ignác Terv nemzeti vidékstartégiáról és más vidékfejlesztési, vagy ahhoz kapcsolódó nemzetközi, Európai Uniós és hazai támogatásokról, pályázatokról...

...ha érdekelt a Völgy Vidék helyi termékeinek, kézműves termékeinek, helyi szolgáltatásainak fejlesztésében, fogyasztásában, értékesítésének növelésében és jó hírének terjesztésében...

...ha egy, a vidék fejlesztésért, a vidéki élet örömeiért, fenntarthatóságáért, élhetőségének javításáért elkötelezett közösség tagja szeretne lenni...

 

A Közösség tagjai által fizetendő tagdíj mértéke:

Civil szféra tagja      6.000.- Ft/év/tag

Üzleti szféra tagja  15.000.- Ft/év/tag

Közszféra tagja      20 Ft/év/lakos/tag