Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

LEADER pályázatok a Völgy Vidéken 2013-ban

Tisztelt Pályázók!

A rendelkezésre álló forrás 170%-ára érkezett támogatási igény, így a pályázati lehetőség újranyitására nem lesz mód.

frissítve 2013. november 08.

Ezen az oldalon összegezzük azokat a gyakorlati tanácsokat, amelyek segíthetnek abban, hogy sikeres LEADER pályázatot nyújtson be 2013-ban. Innen vagy innen kiindulva letölthető az összes olyan dokumentum, amely a Völgy Vidék Közösség (VVK) illetékességi területéhez tartozó 17 település valamelyikéről pályázni szándékozónak szüksége lehet.

Rendelkezésre álló keret: 254 129 936 Ft Gazdaságfejlesztésre fordítandó minimum: 154 129 936 Ft

Beérkezett projektek
frissítve 2013. június 20.
Projekt db támogatási igény (Ft) gazdaság fejlesztés támogatási igény (Ft)szolgáltatás fejlesztés támogatási igény (Ft) összesen
Beérkezett 52 422 545 025 223 713 406 646 258 431
HBB támogatott 42 312 958 988 210 026 616 522 985 604
HBB elutasított 4 89 942 982 0 89 942 982
Záradékolt 34 230 213 421 203 541 144 433 754 565
Záradék elutasított 0 0 0 0
MVH támogatott 0 0 0 0

LEADER pályázat benyújtásának folyamata

A LEADER pályázatok benyújtása 2013-ban több részből áll:

  1. Projekt adatlap benyújtása a Völgy Vidék Helyi Bíráló Bizottsághoz (VVK HBB) értékelésre 2013.05.30-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2013.08.27-ig.

  2. LEADER pályázat benyújtása elektronikus úton 2013.06.17-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013.08.31-ig.

  3. Záradékoltatás a VVK munkaszervezetével a pályázat benyújtását követő 8-10 napon belül.

Érvényes LEADER pályázat benyújtásának feltétele a projektjavaslat projekt adatlapon történő előzetes benyújtása a VVK HBB-hez, ez alapján a projektjavaslat VVK HBB általi támogatása (támogató határozat), valamint az elektronikusan feltöltött pályázat és a projekt adatlap alapján a támogató határozat záradékoltatása a VVK munkaszervezetével (záradékolt támogató határozat). A munkaszervezet a záradékolást a VVK HBB felhatalmazása alapján végzi.

LEADER támogatási rendelet

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet határozza meg a kereteket, a támogatható tevékenységeket, a pályázat benyújtása feltételeit, stb.

LEADER rendelet

Azokban a kérdésekben, amelyeket a támogatási rendelet nem szabályoz, vagy nem egyértelmű, elsődlegesen a többféle támogatásfajtákra is kiterjedő közös végrehajtási rendeletben szereplő szabályokat kell alkalmazni (23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet).

Végrehajtási rendelet

1. Projekt adatlap benyújtása

Először a fejlesztés célját, részletes tartalmi leírását, hatásait, költségvetését és a megvalósítás pénzügyi feltételei bemutató projekt adatlapot (és annak meghatározott mellékleteit) kell benyújtani 2 példányban a VVK HBB-hez. Ezt a Völgy Vidék Közösség címére kell megküldeni könyvelt postai küldeményként (2473 Vál, Pf. 6.) vagy személyesen leadni az irodában átadás-átvételi nyilatkozat együttes aláírásával (2473 Vál, Vajda u. 36.). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden projektjavaslatnak kötelezően tartalmaznia kell marketing tevékenységet (önállóan 2 árajánlat alapján vagy az egyéb 12%-nyi költség terhére), amelyet külön fel kell tüntetni az adatlap költségvetési részében (2.10.), és minden esetben mellékelni kell a kitöltött marketing terv formanyomtatványt. Kérjük, hogy a projekt adatlap kitöltési útmutatóját részletesen tanulmányozza át, és minden kérdést a lehető legrészletesebben fejtsen ki! Kérjük, hogy az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában is küldje meg a volgyvidek[kukac]volgyvidek[pont]hu email címre! Ha a projekt adatlapot hibásan vagy hiányosan nyújtja be, akkor 3 munkanapon belül postai vagy elektronikus úton küldve felszólítást kap hiánypótlásra (az értesítés módjáról a projekt adatlapon kell nyilatkozni). 15 nap áll a rendelkezésére a javításra és az újbóli megküldésre (hiánypótlás egy alkalommal lehetséges; a forráskimerülés veszélye miatt a hiánypótlást minél előbb küldje vissza). Amennyiben a hiánypótlás nem felel meg a felszólításban foglaltaknak, akkor azt a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgálja meg a VVK HBB, és dönt róla. A VVK HBB a soron következő ülését követő első munkanapon küldi meg a döntését tartalmazó nyilatkozatot arról, hogy a projekt illeszkedik-e a VVK HVS LEADER Intézkedési Tervéhez (amelyet az Irányító Hatóság a 45/2013. (V. 29.) IH közleményben tett közzé). A támogató nyilatkozat nélkül benyújtott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. A projektjavaslat elkészítése során fokozott figyelemmel kell lenni a VVK HVS LEADER Intézkedési Tervben foglaltaknak való megfelelés bemutatására. Ezt segíti a kitöltési útmutató. Kérjük, ügyeljen a maximális karakterszámok betartására. A projektjavaslat elutasítása esetén a projekt egy teljes körű átdolgozás után, mint új/megújított projektjavaslat - figyelemmel az elutasításban szereplő indoklásra - akár ismételten is beadható (amennyiben forráskimerülés miatt az IH a kiírást a Völgy Vidék térség vonatkozásában még nem függesztette fel).

Projekt adatlap (doc)

Kitöltési útmutató projektadatlaphoz (pdf)

Projektadatlaphoz csatolandó egyes mellékletek formanyomtatványai (zip)

Átadás-átvételi nyilatkozat projektadatlap személyes leadásához (doc)

VVK HVS LEADER Intézkedési Terv 2013 (pdf)

VVK LEADER Intézkedési Terv összefoglaló (pdf)

A Völgy Vidék Helyi Bíráló Bizottság (VVK HBB) működése

A VVK HBB kialakított ütemterv szerint forráskimerülésig vagy a benyújtási időszak végéig rendszeres időközönként ülésezik, tartalmi szempontból folyamatosan értékeli a tervezett projekteket a hozzá időközben beérkezett projekt adatlapok és mellékleteik alapján. Értékelése során azt vizsgálja, hogy a projektjavaslat a projekt adatlapra és a mellékleteire felvezetett információk alapján illeszkedik-e a VVK HVS célrendszeréhez és megfelel-e a VVK HVS LEADER Intézkedési Tervben foglalt intézkedések keretfeltételeinek. Amennyiben igen, akkor erről postai vagy elektronikus úton támogató nyilatkozatot küld az ülést követő első munkanapon (a nyilatkozatot párhuzamosan az MVH számára is megküldi). Ezzel lehetőség nyílik a pályázat kidolgozására, ill. véglegesítésére és elektronikus úton történő benyújtására. Amennyiben a VVK HBB első körben nem támogatja a projektet, akkor az hiánypótlás során átdolgozható vagy egy másik teljesen új ill. megújított projektjavaslat is benyújtható a végső határidőn belül.

Tudnivalók a VVK HBB 2013. évi működéséről

2. Pályázat benyújtása

A támogatás igénybevételének részletes rendjét, az elektronikus pályázati felület használatához kapcsolódó ismereteket az MVH a 91/2013. (VI. 06.) támogatási közleményben tette közzé a honlapján.

MVH közlemény

Elektronikus feltöltés

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy LEADER pályázat elektronikus úton történő benyújtásához előzetesen több feltételnek is meg kell felelni, amely időigényes folyamat (akár 2-3 hét)! Az ehhez szükséges lépések a következők:

1) MVH regisztráció

LEADER pályázatot csak MVH-nál regisztrált ügyfélként lehet benyújtani egy ügyfélkapus eléréssel rendelkező és az MVH-nál szintén regisztrált, majd meghatalmazott magánszemély segítségével. Az ügyfélnek és a majdani meghatalmazottnak a regisztrációs számot külön formanyomtatványon kell kérnie az MVH-tól. Lehetőség szerint előre ki kell kérni, mert szinte minden pályázati formanyomtatványon, igénylésen, meghatalmazáson hivatkozni szükséges rá, ill. arra az elektronikus feltöltéskor is szükség van.

MVH ügyfél regisztrációs adatlap és kitöltési útmutató

Ha korábbról MVH regisztrációs számmal rendelkező ügyfélként az adataiban időközben változás állt be, akkor azt is be kell jelenteni az MVH-nak.

MVH ügyfél regisztrációt módosító adatlap és kitöltési útmutató

A telephelyek, fióktelepek, termelőegységek, szervezetek alszerveinek bejelentését ill. azok változásainak bejelentését a fenti formanyomtatványokhoz tartozó megfelelő betétlapokon kell megtenni az MVH felé.

Amennyiben szervezetként kér regisztrációs számot, abban az esetben a szervezet képviselőjének igazolnia kell a képviseleti jogát, amit legegyszerűbben az aláírási címpéldány vagy a banki aláíró karton másolatának (utóbbi kikérése a banktól legtöbb esetben ingyenes), ill. a legutóbbi bankszámlakivonat másolatának a mellékelésével tud teljesíteni (egyébként hiánypótlásban bekéri az MVH, amely némileg megnöveli a regisztrációs eljárás idejét).

2) Jelszóigénylés

A LEADER pályázat elektronikus úton történő benyújtása az ügyfélkapun keresztül történik, amit csak egy ügyfélkapus eléréssel rendelkező magánszemély teljesíthet a pályázó nevében. Ehhez kapcsolódóan szükség van egy meghatalmazás/nyilatkozat online kitöltésére és beküldésére, egyúttal papír alapú benyújtására is, amely megtétele azonban csak az MVH online ügyintézői felületéhez kapcsolódó ideiglenes - majd véglegessé módosítható - jelszó birtokában lehetséges, amelyet előzetesen külön formanyomtatványon kell kérnie a pályázónak az MVH-tól.

Jelszóigénylő adatlap és annak kitöltési útmutatója

3) Meghatalmazás, bejelentés

Az ügyfélkapus eléréssel (okmányirodai igénylés) és önálló MVH regisztrációval is rendelkező magánszemély az ügyfélkapun keresztül tud belépni az MVH elektronikus felületére. Itt a pályázó megigényelt jelszava megadásával rögzítheti a meghatalmazást (vagy tehet bejelentést), majd azt elektronikus úton be kell küldeni, valamint párhuzamosan személyesen vagy postai úton is el kell juttatni az MVH Fejér Megyei Kirendeltségéhez (ha a meghatalmazni szándékozott magánszemély egyébként a szervezet MVH regisztrációval rendelkező törvényes képviselője, akkor elég erről egy bejelentést tenni, azaz egy nyilatkozatot kell rögzíteni és azt beküldeni papír alapon is). A papír alapú meghatalmazás/nyilatkozat MVH-hoz történő beérkezése után válik elérhetővé a megbízott számára az elektronikus felület. A papír alapú meghatalmazásnak/bejelentésnek 10 nappal korábban be kell érnie az MVH-hoz, mint ahogy a pályázatot benyújtani tervezi (a gyakorlatban ez néhány nap alatt is elintézhető, főként személyes eljárással)!

/A 2013. évi LEADER támogatási kérelem a korábban rögzítet meghatalmazások közül csak azokkal lesz beadható, amelyek minden jogcímre kiterjedőek. Ha az ügyfél csak a korábbi évek LEADER támogatására vonatkozó meghatalmazással rendelkezik, akkor a 2013. évi beadáshoz egy újat kell rögzíteni, amely már konkrétan a „LEADER 2013” jogcímre fog vonatkozni (a meghatalmazás rögzítése felületen a 6. pontban van külön ilyen jogcím)./

3. Pályázat záradékoltatása

A záradékoltatás biztosítja, hogy valóban a VVK HBB döntése alapján támogatott projektet nyújtsa be pályázatként. A VVK HBB az első ülésén a VVK munkaszervezetét felhatalmazta arra, hogy a projektadatlapokat és a véglegesített pályázatok 'KR dokumentumait' összehasonlítsa (KR dokumentum = a pályázat benyújtását követően az ügyfélkapus tárhelyére megkapott xml adatfájl, illetve annak pdf formátummá alakított változata. Az átalakítást a legegyszerűbben itt teheti meg). A pályázat szerkesztésére és ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 5 nap áll a rendelkezésére az MVH elektronikus felületén, majd a benyújtást követően szintén 5 napja van egy esetleges módosítás elvégzésére (minden módosítás új benyújtásnak számít). A módosításra nyitva álló 5 napon belül vagy legkésőbb a lejártát követő 3 munkanapon belül kérnie kell a VVK HBB-től a támogató nyilatkozat záradékoltatását azzal, hogy benyújtja a 'KR dokumentumot' a VVK munkaszervezetéhez elektronikus vagy postai úton vagy személyesen. A VVK munkaszervezete a beérkezés után legkésőbb 3 munkanapon belül összehasonlítja azt (vagy a teljes pályázatot, ha rendelkezésre áll) az eredeti projektjavaslattal (projekt adatlap). Egyezőségük (ld. lejjebb) esetén a VVK HBB támogató nyilatkozatát záradékkal látja el, vagy eltérés esetén elutasíja a záradékolást. A záradék kiállítását követő munkanapon a VVK munkaszervezete megküldi a záradékolt támogató nyilatkozatot az ügyfél, az IH, az MVH és a VVK HBB részére. A záradékolás elutasítása esetén az indokot és hivatkozási alapot a megküldött értesítő levél tartalmazza. Záradékolt támogató nyilatkozat hiányában a benyújtott pályázat szintén automatikusan elutasításra kerül.

Projekt adatlap és pályázat egyezősége

A pályázatban megjelölt költségvetési fő- és részösszegek a projekt adatlapon megjelölt összegektől maximum 20%-ban térhetnek el. Új költségtípusok felvehetők, de a legfeljebb 20%-os eltérést a projekt összértéke vonatkozásában is tartani kell. Új tevékenység is felvehető vagy törölhető a régi, de a célkitűzés, a várható eredmények nem változhatnak.

Hiánypótlás

A projekt adatlap befogadását követően a pályázati ügyintézési eljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra! Ezért kérjük, hogy minden esetben részletesen tájékozódjanak a támogatási és végrehajtási rendeletekből, az MVH közleményből és annak mellékleteiből, a VVK honlapjáról, és bármely információért bizalommal keressék a VVK munkaszervezetét telefonon, emailben vagy kérjenek időpontot személyes irodai vagy helyszíni konzultációra!

Kapcsolat

Elbírálás

A pályázatok elbírálása a beérkezést követően megkezdődik a VVK munkaszervezet és az MVH részvételével, és egy többlépcsős ügyintézési és többszörös ellenőrzési folyamat mentén előreláthatólag kb. 3-4 hónapot vesz igénybe.

Tudnivalók a benyújtandó kifizetési kérelmek kapcsán:

·         Amennyiben a támogatási határozattal jóváhagyott művelet nem kizárólag a jogcímrendelet 2. § (3) bekezdés d)-f) pontjára (rendezvény, képzés, tanulmány tevékenység) irányul, úgy a Vhr. 24. § (1) bekezdésétől eltérően az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül a támogatási határozatban jóváhagyott - és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett - támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a határozat kézhezvételétől számított hat hónapos határidő lejártakor kifizetési időszak éppen nincs nyitva, úgy legkésőbb a megelőzően nyitva álló időszak utolsó napjáig köteles a fentieknek megfelelő kifizetési kérelem benyújtására. FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Az első kifizetési kérelem határidőn túli benyújtása a kérelem elutasítását, továbbá a támogatási jogosultság megszüntetését vonja maga után. Az első kifizetési kérelem határidőben történő benyújtása esetén is csak akkor tekinthető teljesítettnek a feltétel, ha a benyújtott kifizetési kérelem alapján az MVH kifizetési határozatában jóváhagy nem csak egyéb elszámolható kiadást is, és a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámol.

·         Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy kifizetési kérelmet jogerős támogatási határozat birtokában, kizárólag elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül nyújthat be, évente két alkalommal, a február 1-től május 31-ig, valamint az augusztus 1-től december 31-ig terjedő időszakokban. Egy időszakon belül is benyújtható a két kifizetési kérelem, ha a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy a korábban benyújtott kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte Önnel, vagy az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja. Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követően legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtania. 2015. január 31. napja után azonban kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne.

·         Az eredeti számviteli bizonylaton legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetni a támogatási határozat azonosító számát és a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést, és az eredeti, valamennyi rájegyzést tartalmazó példányról készült másolatot kell a kifizetési kérelemhez csatolni. A rájegyzések hiánya miatt elutasított számviteli bizonylat későbbi kifizetési kérelemben sem számolható el.

·         A támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesítenie kell. Ez azt jelenti, hogy az MVH által kifizetési határozattal vagy határozatokkal jóváhagyott nettó elszámolható kiadás(ok)nak – az utolsó kifizetési kérelemre hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozattal bezárólag – el kell érnie a támogatási határozattal jóváhagyott nettó elszámolható kiadás(ok) összegének legalább 80%-át.

·         Az elektronikus úton benyújtott kifizetési kérelmek esetén a kifizetési kérelemben szereplő adatokra, a kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokra nézve módosítási kérelem kizárólag a benyújtási időszakban, a benyújtást követő 10 napon belül, elektronikus úton terjeszthető elő.. A kifizetési kérelem egészben vagy részben (például a kérelemből egy számla vonatkozásában) történő visszavonására – a módosításra és visszavonásra vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés mellett – csak akkor van lehetőség, ha a kérelemmel kapcsolatos ellenőrzésről (pl. helyszíni ellenőrzésről vagy szemléről történő kiértesítés) a visszavonási kérelem benyújtásáig még nem értesült.

·         A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31. napjáig meg kell valósítani. A művelet megvalósítása azt jelenti, hogy a jóváhagyott beruházást okirattal igazoltan le kell zárnia; az okirat építési engedélyköteles beruházás esetén a jogerős használatbavételi engedély, nem építési engedélyköteles beruházás esetén a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylat. A megvalósításnál figyelemmel kell lenni arra, hogy ezen határidőt nem hosszabbítja meg sem egy esetleges vis maior esemény bekövetkezése, sem kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása.

·         Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma kizárólag a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében, vagy egy alkalommal, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére – a támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba való módosulása nélkül – módosítható. A módosítás keretében az ügyfél új munkanemet vehet fel, jóváhagyott munkanemen belüli más építési tétel megvalósítása önmagában nem minősül a műszaki tartalom megváltoztatásának, továbbá új munkanem felvételére a fentiek szerinti módosításon kívül abban az esetben van lehetőség, amennyiben a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott műszaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt az építőipari kivitelezési tevékenység műszaki ellenőre az MVH által rendszeresített formanyomtatványon tett nyilatkozatával minden módosított tételre kiterjedően igazolja. Ezen (műszaki tartalom módosításnak nem minősülő) módosítást elegendő a módosított tételek elszámolását tartalmazó kifizetési kérelemben érvényesíteni, a szükséges dokumentumok csatolásával.

·         Építési beruházás esetén már a beruházás megkezdését megelőzően javasoljuk az MVH honlapján elérhető „Tájékoztató az építéssel járó beruházások helyszíni ellenőrzései során feltárt hibákról” elnevezésű dokumentum tanulmányozását annak érdekében, hogy az elszámolás és a művelet megvalósítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen.

·         FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Építési beruházás esetén műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése kötelező. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet. Ezen kötelezettségek utólagosan nem pótolhatók. Műszaki ellenőr alkalmazásának elmulasztása esetén a jóváhagyott támogatási összeg 10%-kal csökkenthető, építési napló vezetésének elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.

Az 1 500 000 forint jóváhagyott elszámolható kiadási összeget meg nem haladó, nem építési engedély köteles építési beruházás esetén műszaki ellenőr alkalmazását az MVH felé nem kell igazolni.

·         Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

Jogcím-specifikus előírások a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozóan:

Felhívjuk a figyelmét, hogy minden esetben a fejlesztés tárgya, valamint az ügyfél típusa határozza meg, hogy milyen előírásokat kell betartania az alább felsoroltak közül!

·         Amennyiben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyként (kivéve az önálló tevékenységet végző magánszemély természetes személynek, valamint a Vhr. 2. § (3) bekezdés c) pontja alapján turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személynek) nyújtotta be támogatási kérelmét, akkor az ügyfélnek vállalnia kell, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, illetve ha a pályázattal érintett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi az egyéni vállalkozói tevékenységei közé. Ez azt jelenti, hogy amennyiben természetes személyként pályázott, akkor az első kifizetési kérelem benyújtásáig egyéni vállalkozóvá kell válnia. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor a benyújtott kifizetési kérelem elutasításra kerül.

·         Amennyiben természetes személyként nyújtotta be támogatási kérelmét, akkor az ügyfélnek az első kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbejelentkezési lap másolatát.

·         Amennyiben a pályázatban van rendezvény tevékenység, akkor az ügyfél köteles

·         Amennyiben a pályázatban van képzés tevékenység,

·         Amennyiben a pályázatban van tanulmány tevékenység, akkor utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az elkészült tanulmányt. A tanulmányhoz mellékelni kell a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot a tanulmány eredetiségéről. Ha az utolsó kifizetési kérelemhez nem csatolja az elkészült tanulmányt és a nyilatkozatot, akkor a kifizetési kérelem elutasításra kerül.

Támogatási előleg igénybevételének lehetősége

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet alapján a helyt adó vagy részben helyt adó támogatási döntés jogerőre emelkedésétől számított 120 napon belül az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően biztosíték nyújtási kötelezettség mellett lehetősége van támogatási előleg kifizetése iránti kérelmet benyújtania (továbbiakban: előlegkérelem) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, melyet egy támogatási kérelem vonatkozásában egyszeri alkalommal tehet meg. Az előlegkérelem benyújtásának feltételeiről a 171/2012. (XI. 30.) számú MVH közlemény tartalmaz részletes tájékoztatást.

Jogszabályok:

·      a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény

·      az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (Vhr.)

·      az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet (támogatási rendelet)

·      Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012 (XI.22.) VM rendelet

Amennyiben jelen tájékoztató, illetve az MVH által kiadott közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés állna fenn, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Kifizetési kérelem MVH közleménye és formanyomtatványai