Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

LEADER pályázatok a Völgy Vidéken 2011-ben

 

Az alábbiakban összegezzük azokat a gyakorlati tanácsokat, amelyek a segítségére lehetnek abban, hogy sikeres LEADER pályázatot nyújtson be. Ezen az oldalon egy helyről letölthető az összes rendelkezésre álló dokumentum, amely a Völgy Vidék Közösség (VVK) illetékességi területéhez tartozó 17 település leendő pályázóit érinti.

A projekt adatlap benyújtása

A LEADER pályázatok benyújtása 2011-ben két fordulóból áll:

  1. Projekt adatlap benyújtása 2011. szeptember 29-ig (kisértékű projekt esetén szeptember 5-ig).
  2. LEADER pályázat benyújtása 2011. szeptember 30. - 2011. október 31. között.

A LEADER pályázat benyújtásának feltétele a projekt adatlap előzetes benyújtása és a Völgy Vidék Helyi Bíráló Bizottság (VVK HBB) általi támogatása.

A pályázat benyújtása

LEADER pályázatát valamely Völgy Vidék célterületre 2011. szeptember 30. és 2011. október 31. között nyújthatja be kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített formanyomtatványon.

Pályázat csak akkor adható be, ha előzetesen 2011. szeptember 29-ig (vagy kisértékű projekt esetén 2011. szeptember 5-ig) benyújt a tervezett projektjéről egy projekt adatlapot is a Völgy Vidék Közösséghez, és az a VVK HBB döntése alapján illeszkedik a Völgy Vidék Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (VVK HVS), amelyről támogató nyilatkozatot kap. Ezt a támogató nyilatkozatot ugyanis mellékelni kell magához a pályázathoz, és az nem hiánypótolható!

A Völgy Vidék Helyi Bíráló Bizottság (VVK HBB) működése

A VVK HBB a beérkezett projekt adatlapok bírálata során azt dönti el az ülésén, hogy a tervezett projektje a Völgy Vidék LEADER kritérumok alapján illeszkedik-e a VVK HVS-hez. Amennyiben igen, akkor erről posta úton támogató nyilatkozatot küld a VVK HBB az ülését követő 5 napon belül (kérésre elektronikus formában is már másnap). Ezzel lehetőség nyílik a pályázata kidolgozására, és 2011. szeptember 30. - október 31. közti időintervallumban történő benyújtására (amennyiben a VVK HBB első körben nem támogatja, akkor 2011.09.29-éig még módosítható a projekt adatlap, vagy, ha végleges az elutasító nyilatkozat, akkor nem nyújtható be a pályázatot). Ezután a pályázatokat a VVK ügyintézői az MVH-val kötött delegálási szerződés szerint ellenőrzik és pontozással értékelik. Az így kialakult rangsor alapján a rendelkezésre álló forrástól függően nyerheti el a LEADER támogatást az MVH támogatási határozatával.

Völgy Vidék Helyi Bíráló Bizottság aloldal (link)

Völgy Vidék LEADER kritériumok célterületenként (pdf)

LEADER támogatási rendelet

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet általánosságban határozza meg a támogatható LEADER fejlesztéseket, és átfogó ismertet ad a LEADER pályázatok benyújtásának feltételeiről. Szabályozza a benyújtás keretfeltételeit, a támogatható LEADER jogcímeket, amelyek alapján a LEADER Helyi Akciócsoportok, köztük a Völgy Vidék Közösség is kialakították, a pályázati felhívással egy időben megjelentetett, fejlesztési célterületeiket.

LEADER támogatási rendelet (link)

Azokban a kérdésekben, amelyeket a támogatási rendelet nem szabályoz, vagy nem egyértelmű, elsődlegesen az ún. végrehajtási rendeletben szereplő szabályokat kell alkalmazni (23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól).

Végrehajtási rendelet (link)

Pályázati felhívás

A pályázati felhívás, az ÚMVP IH 106/2011. (VIII. 25.) Közleményével némileg módosított 99/2011. (VIII/2.) Közleményének részeként, a LEADER pályázatok benyújtásának feltételeit pontosítja, ismerteti az általános pályázati feltételeket, a pályázatok kötelező részeit. Tartalmazza röviden a Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendjét, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos információkat, a projekt adatlapot és az átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

Pályázati felhívás (pdf)

Célterület katalógus

A Völgy Vidék Közösség által készített VVK HVS-ben meghatározott LEADER fejlesztési területek. A katalógusban minden célterülethez tartozik egy célterület adatlap, amely az adott fejlesztési terület Völgy Vidékre jellemző speciális támogatási feltételeit és pontozási szempontjait tartalmazza.

A célterület katalógus egyben is letölthető, de a lenti táblázatból pdf formátumban egyenként is elérhetőek a célterület adatlapok (illetve a LEADER pályázat VVK által meghatározott mellékletei zip doc formátumban).

Célterületazonosító Célterület megnevezése Jogcím VVK mellékletek
1 016 268 Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése Közösségi célú fejlesztés (komplex) 1016268_mell
1 026 391 Helyi identitás és környezettudatosság növelése térségen belüli tanulmányutakkal és helyi rendezvényekkel Rendezvény (kisértékű) 1026391_mell
1 018 345 Helyi közösségek megtartó erejének növelése eszközbeszerzéssel Közösségi célú fejlesztés 1018345_mell
1 018 352 Térségi többnapos rendezvények és táborok szervezése Rendezvény 1018352_mell
1 018 369 Szakismeretek bővítését szolgáló képzések szervezése Képzés 1018369_mell
1 018 376 Helyi termékek fejlesztésének, értékesítési lehetőségeinek javítása Vállalkozási alapú fejlesztés 1018376_mell
1 018 383 Vállalkozások innovatív szolgáltatásainak minőségfejlesztése és energiahatékonyságuk javítása eszközbeszerzéssel Vállalkozási alapú fejlesztés 1018383_mell
1 018 390 Lovas-, bor-, öko-, gasztro- és kulturális turisztikai fejlesztések támogatása Vállalkozási alapú fejlesztés 1018390_mell
1 017 344 Helyi termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakmai együttműködések ösztönzése Térségen belüli együttműködés 1017344_mell
1 017 351 A Völgy Vidék fejlődését segítő tanulmányok készítése Tanulmányok 1017351_mell

Célterület katalógus egyben (pdf)

Kereshető országos célterület katalógus az MVH honlapján (link)

Projekt adatlap

Ezen az adatlapon kell bemutatnia és előzetesen benyújtania a tervezett LEADER projektjét. Az adatlapot a Völgy Vidék Közösség címére kell elküldenie ajánlott vagy tértivevényes levélben (2473 Vál, Pf. 6.), ill. személyesen behoznia és átadás-átváteli jegyzőkönyv kitöltése mellett leadnia a LEADER irodába (2473 Vál, Vajda J. u. 36., II. em.). Ha a projekt adatlapot hibásan vagy hiányosan nyújtja be, akkor a hiánypótlásra való felszólítástól kezdődően 5 munkanap áll a rendelkezésére a javításra, és újbóli megküldésre. A VVK HBB soron következő ülését követő 5 munkanapon belül tájékoztatást kap a VVK HBB döntéséről a projekt VVK HVS illeszkedése kapcsán.

A VVK HBB ezen adatlap alapján fogja megvizsgálni, hogy a projekt megfelel-e a VVK HVS-nek, illetve a LEADER kritériumoknak. Ezen adatlapon feltüntetett adatok, információk alapján adhatja ki a VVK HBB a támogató nyilatkozatát. Támogató nyilatkozat nélkül a pályázat nem nyújtható be a pályázati szakaszban. A projekt javaslat elkészítése során fokozott figyelemmel kell lennie a célterülethez tartozó LEADER kritériumokra, és az azoknak való megfelelés bemutatására.

A projekt adatlaphoz nincs hivatalos kitöltési útmutató, de a VVK HBB titkársága segítő szándékkal készített egyet, ezzel is támogatva a LEADER pályázat folyamatát. Kérjük, ügyeljen a maximális karakterszámok betartására, illetve lehetőség szerint elektronikus formátumban is küldje meg a projekt adatlapot a volgyvidek@volgyvidek.hu e-mail címre.

Projekt adatlap (word)

VVK kitöltési útmutató projekt adatlaphoz (doc)

Átadás-átvételi jegyzőkönyv személyes benyújtás esetén (doc)

Völgy Vidék Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (VVK HVS)

A Völgy Vidék Közösség által készített, 2011. tavaszán felülvizsgált és elfogadott helyi fejlesztési terv. A benyújtott projekteknél alapvető fontosságú a VVK HVS-hez való illeszkedés, amelyet - leegyszerűsített módon - a Völgy Vidék LEADER kritériumok biztosítanak.

Völgy Vidék HVS (zip doc)

Völgy Vidék LEADER kritériumok

A benyújtott LEADER projekteknél alapvető fontosságú a LEADER kritériumoknak való megfelelés, amely átkötést jelent a VVK Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához történő illeszkedéshez. Minden fejlesztési célterülethez 4-4 Völgy Vidék LEADER kritérium tartozik, amelyeknek meg kell felelni, és ezt a projekt adatlapon megfelelően be kell mutatni.

Völgy Vidék LEADER kritériumok célterületenként (pdf)

Pályázat formanyomtatványai

1) A pályázat formanyomtatványait és mellékleteit, a támogatás igénybevételének részletes rendjét az MVH a 149/2001. (IX. 20.) közleményben tette közzé a honlapján.

2) A Völgy Vidék Közösség is meghatározott formanyomtatványokat vagy egyéb mellékleteket az egyes célterületekhez kapcsolódóan a célterület katalógusban, amelyeket részben mellékelni kell a pályázathoz, vagy annak benyújtásához kapcsolódnak (letölthető célterületenként a fenti táblázatból).

MVH közlemény (benne: E-kérelem kitöltési útmutató és segédlet a LEADER pályázat elektronikus felületének használatához, link)

Pályázat elektronikus benyújtása

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a LEADER pályázata elektronikus úton történő benyújtásához előzetesen több feltételnek is meg kell felelnie. Az ehhez szükséges lépések a következők:

1) MVH regisztráció

LEADER pályázatot csak MVH-nál regisztrált ügyfélként nyújthat be. Regisztrációs számot külön formanyomtatványon kell kérnie az MVH-tól. Lehetőség szerint előre ki kell kérni, mert szinte minden pályázati formanyomtatványon, igénylésen, meghatalmazáson hivatkozni szükséges rá, ill. arra az elektronikus feltöltéskor is szükség van.

MVH G001 ügyfél regisztrációs adatlap és kitöltési útmutató (link)

Ha korábbról MVH regisztrációs számmal rendelkező ügyfélként az adataiban időközben változás állt be, akkor azt is be kell jelenteni az MVH-nak.

MVH G002 ügyfél regisztrációt módosító adatlap és kitöltési útmutató (link)

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy telephelyek, fióktelepek, termelőegységek, szervezetek alszerveinek bejelentését ill. azok változásainak bejelentését a fenti formanyomtatványokhoz tartozó megfelelő betétlapokon kell megtenni az MVH felé (G003 ill. G004).

Továbbá arra is, hogy ha szervezetként kér regisztrációs számot, abban az esetben a szervezet képviselőjének igazolnia kell a képviseleti jogát, amit legegyszerűbben az aláírási címpéldány vagy a banki aláíró karton másolatának (utóbbi kikérése a banktól legtöbb esetben ingyenes), ill. a legutóbbi bankszámlakivonat másolatának a mellékelésével tud teljesíteni (egyébként hiánypótlásban bekéri az MVH, amely némileg megnöveli a regisztrációs eljárás idejét).

2) Jelszóigénylés

A LEADER pályázat elektronikus úton történő benyújtása az ügyfélkapun keresztül történik. Ezt csak a) ügyfélkapus eléréssel rendelkező magánszemély teljesítheti meghatalmazással (vagy ha eleve ügyfélkapus eléréssel rendelkező magánszemély a LEADER projektgazda, akkor nem kell a meghatalmazás), vagy b) egy ún. technikai közreműködő VVK munkaszervezeti alkalmazott.

Ehhez kapcsolódóan szükség van a meghatalmazás vagy a technikai közreműködés MVH-nál történő bejelentésére, amely csak az ügyfél nevére kiállított elektronikus jelszó birtokában lehetséges, amelyet előzetesen külön formanyomtatványon kell kérnie az MVH-tól.

Meghatalmazás feltöltéséhez szükséges G946 jelszóigénylő adatlap és annak kitöltési útmutatója (link)

3) Meghatalmazás

a) Pályázat feltöltése meghatalmazott révén

Amennyibe LEADER pályázatát egy meghatalmazott magánszemély révén kívánja benyújtani, úgy neki amellett, hogy ügyfélkapus eléréssel kell rendelkeznie (okmányirodai igénylés) MVH regisztrációja (G001) is kell, hogy legyen azért, hogy meghatalmazottá válhasson (az MVH ügyfél-rendszerében csak így kapcsolható össze egymással a regisztrált ügyfél és a szintén regisztrált meghatalmazott). E feltételek együttes megléte esetén jelszavával be kell lépnie az elektronikus felületre, ahol ki kell töltenie a meghatalmazást, és azt elektronikusan, valamint párhuzamosan személyesen vagy postai úton el kell juttania az MVH-hoz. A papír alapú meghatalmazásnak 20 nappal korábban be kell érnie az MVH-hoz, mint ahogy a pályázatát benyújtani tervezi!

MVH közlemény (benne: E-kérelem kitöltési útmutató és segédlet a LEADER pályázat elektronikus felületének használatához, link)

b) Pályázat feltöltése technikai közreműködő révén (Kiemelve: 2011.09.02.)

A pályázat benyújtásához a Völgy Vidék Közösség munkaszervezetét is igénybe lehet venni technikai közreműködőként MVH bejelentési kötelezettség mellett (ebben az esetben a bejelentés a pályázat elektronikus feltöltésével egyidőben tehető meg a meghatalmazás elküldésével úgy, hogy a párhuzamosan papír alapon is megküldött meghatalmazásnak nem kell 20 nappal a feltöltést megelőzően beérkeznie az MVH-hoz). Technikai közreműködési igényét azonban 2011. szeptember 10-ig írásban kell jeleznie a VVK munkaszervezeténél időpont-egyeztetés céljából, amelyet a munkaszervezet írásban visszaigazol. A megadott időpontban a feltöltésre kész, azaz a teljeskörűen elkészült pályázati anyaggal meg kell jelennie, vagy legalább 5 nappal előtte írásban értesítenie kell a munkaszervezetet az időpontban beállt változásról. Fentiek elmúlasztása esetén a munkaszervezet nem tudja biztosítani a technikai közreműködést. A munkaszervezet részéről közreműködő személy a pályázat további bírálatában nem vesz részt.

MVH tájékoztató meghatalmazásról/technikai közreműködésről (pdf)

Hiánypótlás a pályázat kapcsán

Azonos tárgyra vonatkozóan csak egyszer van lehetőség hiánypótlásra, az erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül. A VVK munkaszervezete a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a pályázat elbírálásához, az MVH közleményben foglaltakon túl, egyéb dokumentumokat is bekérhet. A kis értékű célterületrebenyújtott pályázatok esetében nincs lehetőség hiánypótlásra. Továbbá nincs lehetőség hiánypótlásra a VVK HBB által kiállított támogató nyilatkozat vonatkozásában sem. A hiánypótlást a határidőn belül papír alapon, a vonatkozó formanyomtatványokon kell visszaküldeni a VVK LEADER Irodába. A hiánypótláshoz szükséges formanyomtatványokat a 149/2011. (IX. 20.) MVH közlemény 11-20. melléklete tartalmazza. Kérjük, hogy minden esetben részletesen tájékozódjanak a kitöltési útmutatóból, lehetőség szerint minden csatolt nyomtatványoldalt hivatalosan írjanak alá, de további információkért bizalommal kereshetnek minket is emailben vagy telefonon, vagy akár személyesen az irodában a nyitvatartási időben.

Nyertes pályázatok támogatásának kifizetése

A pályázatnak helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkezők évente két időszakban (02.01-05.31. és 08.01.-12.31.) jogosultak kifizetési kérelmet benyújtani az MVH regionális illetékességű kirendeltségéhez (Veszprém) MVH formanyomtatványon. Az elsőt, jogcímtől függően a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül (közösségi és vállalkozási alapú jogcímek), vagy 9 hónap elteltét követően az első megnyiló időszak végéig kell benyújtani (minden más jogcím). A nyertesek kötelesek a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

Kifizetési kérelem MVH közleménye és formanyomtatványai