Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa

Közkincs Kerekasztal Völgy Vidék településekkel

Az Kistérségi Kulturális Kerekasztalt (Közkincs Kerekasztal) a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott Szent László-víz menti Környezetvédelmi és Kulturális Alapítvány azzal a céllal hozta létre, hogy részt vegyen az ercsi kistérség és környezete kulturális, közművelődési tervezési folyamataiban, fejlessze a térség kulturális értékeit, elősegítse annak minél szélesebb megismerését, lendületet adjon a helyi kulturális életnek, kulturális területen segítse a térségi döntéshozók munkáját. A kistérség települései (Baracska, Ercsi, Gyúró, Martonvásár, Ráckeresztúr és Tordas) és szervezeteik szoros együttműködést tartanak fenn a Váli-völgy szomszédos településeivel, melynek egyik kiemelt területe a kultúra. Így a kerekasztal létrehozásakor váli, kajászói szervezeteket is bevonásra kerültek, majd a létrejött együttműködés során merült fel az igény további Váli-völgyi települések szakembereinek meghívására, ezzel a kerekasztal munkájában résztvevő települések száma 11-re bővült (Tabajddal, Alcsútdobozzal és Felcsúttal).

A kerekasztal nyitott műhelyként funkcionál. Ülésein bárki megjelenhet és felszólalhat, munkájába bárki bekapcsolódhat. A kerekasztal pártpolitikától deklaráltan elszigetelődő, független alkotói fórum, mely döntéseibe csak kulturális és közművelődési célokat integrál. Ezért összetételében is törekszik a civil jelenlét minél nagyobb arányának fenntartására. A kerekasztal túlmutat a jelenlegi statisztikai kistérségek határain, és a valódi kulturális közösségi egységet veszi figyelembe, ezért is vonta be munkájába az ercsi kistérségen kívül eső, de mégis szervesen kötődő településeket, hiszen az eddigi kulturális együttműködések sem álltak meg a kistérségi határoknál. A kerekasztal kulturális területen szorosan együttműködik a 17 települést vidékfejlesztési céllal összfogó Völgy Vidék Közösséggel, amely munkacsoportot hozott létre a kerekasztal tevékenységének segítésére.

A térség bővelkedik kulturális és természeti erőforrásokban. A megyei területrendezési terv szerint Tordas és Martonvásár a kulturális örökség szempontjából országos jelentőségű övezetnek számít. A településeken több műemlék jellegű épület található, ezek elsősorban kastélyok és templomok, de találkozhatunk műemlékvédelem alatt álló szobrokkal is. A városokban található múzeumok a martonvásári Óvodamúzeum, a Beethoven Múzeum, az Ercsiben található Oktatástörténeti kiállítás és az Eötvös József Múzeum, de találunk például Tabajdon működő, látogatható tájházat is. A természeti értékek közül ki kell emelni az ercsi Duna-partot, a Váli-víz síkját, a Szent László-patak és a Váli-víz völgyét, az alcsúti és a martonvásári arborétumot, amelyek országos jelentőségű természetvédelmi területek. Kiemelt természetmegőrzési Natura2000 terület található Gyúró határában, Szentgyörgypusztán. Jelentősebb hagyományos rendezvények a Beethoven napok, a locsoló- és szüreti bálok, falunapok és egyéb zenei rendezvények (pl. Ercsi Zenei Fesztivál, martonvásári nemzetközi fúvós zenei találkozó, tordasi bluesfesztivál). A kistérségben néprajzi, kultúrtörténeti hagyományokat számos civil szervezet ápol (Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka, Százszorszép Alapítvány). A települések majd mindegyike rendelkezik művelődési házzal, könyvtárral, szabadtéri rendezvényre alkalmas területtel, Martonvásáron és Válon azonban nincsen művelődési ház.  Az utóbbi években igen jelentős civil élet indult meg, a térségben közel száz civil szervezet, alapítvány, egyesület, klub működik, melyek közül számos kultúrával foglalkozó tevékenykedik.

A kerekasztal célja a jellegzetes helyi értékek és hagyományok ápolása a népi művészetektől a természeti értékekig. Kiemelt cél volt egy közművelődési, kulturális stratégia elkészítése, melynek kidolgozásában és karbantartásában a térség kulturális szereplői nagy számban vesznek részt. A kerekasztal közösségépítő célzatú is. A közös munkából adódó összefonódáson túl fel kívánja lendíteni a térség és az egyes települések közösségi életét. A térségi közösségi élet most van születőben. A közös gondolkodás és célok elősegítik a térségi identitástudat kialakulását, fejlődését, melyben szintén kiemelt együttműködő partner a Völgy Vidék Közösség (VVK).

A kerekasztal célja összehangolni és segíteni a térség kulturális rendezvényeit, csökkenteni az időbeni ütközéseket és fokozni az átjárhatóságot. Célul tűzte maga elé egy információs adatbázis kialakítását, melyben bemutatkozási lehetőséget kapnak a térség művészei, a kulturális intézmények, és éves részletes térségi programterv készül. A kerekasztal az adatbázist folyamatosan frissíti, a kistérség és a VVK honlapján, ill. közös kiadványban rendszeresen közzéteszi azt. A kulturális együttműködés célja továbbá felkutatni és partnerségben megszerezni azokat a forrásokat, melyek segíthetik a kulturális rendezvények színvonalának emelését és az alkotóművészek támogatását. A kerekasztal szélesíteni kívánja továbbá a térség kulturális kapcsolatait a határon belüli és határon túli magyar kultúra képviselőivel, valamint kaput szeretne nyitni az Európai Unió kulturálisan sokszínű világára.

Letölthető Közkincs Értéktár

Letölthető Közművelődési Stratégia

Letölthető Rendezvénynaptár 2011.

Letölthető Rendezvénynaptár 2010.

Letölthető Rendezvénynaptár 2009.